Терапия с куче

Канис терапия

Това са занятия с обучени кучета,подбрани специално,притежаващи стабилен и уравновесен характер.Терапията е насочена към корекция, рехабилитация и социална адаптация на лица с нарушено развитие от различен вид.

Определение: Канис-терапия е метод, който засилва ефикасността на развитието на личността,  обучението и рехабилитацията. При него като мотиватор се явява специално избрано и обучено куче, което е под контрола на квалифициран канис-терапевт. В задачите на канис-терапията влиза комплексно въздействие върху организма на детето с упор на неговите  функции, насочени към стимулация на умственото му и физическото развитие, корекция на вече налични отклонения (отклонения в двигателна моторика и фина моторика, поведение, говор, емоционално-волева сфера, общуване и т.н.). Включена е психотерапевтична работа със семействата, възпитаващи деца с особености на развитието. Канис-терапия се занимава както с общи педагогични, така и индивидуални корекционни задачи, в зависимост от потребностите на всяко дете.

Методите, които се използват могат да бъдат както индивидуални, така и групови занятия по канис-терапия за деца от различна възраст,  сред които има деца със забавяне на психичното и социалното развитие, ДЦП, смущения в говора, аутизъм, нарушения в слуха и зрение, синдром на Даун, соматични заболявания и други.

Занятията се провеждат от инструктор и психотерапевт,в присъствието на родителите!

Нашият развъдник работи съвместно със Сдружение "Начало" - с основна психотерапевтична и рехабилитационна цел. Получаваме супервизията на световно известни и доказали се в България психотерапевти. На теритоията на развъдника е организирана приемна за деца и родители.

За повече инфрмация и контакт:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

+359 886 274 792